Tin Khoa học Công nghệ trong nước

Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí kiên (18/5/1901-18/5/2021)

06/05/2021 | 0
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/2021)

Thực hiện Công văn số 398-CV/BTGTW ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/2021), Vụ Khoa học và Công nghệ triển khai công tác tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Vụ.

Đồng chí Phùng Chí Kiên, tên thật là Nguyễn Vĩ, sinh ngày 18/5/1901 trong một gia đình nông dân ở làng Mỹ Quan, tổng Vạn Phần (nay là xã Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Phùng Chí Kiên để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một gương sáng mẫu mực của người chiến sĩ cộng sản trên nhiều phương diện; một nhà chính trị, quân sự tài ba, lỗi lạc. Trong suốt cuộc đời, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, giữ vững ý thức tổ chức kỷ luật và ý chí chiến đấu, nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, nghị quyết của Đảng, là tấm gương mẫu trong công tác, giản dị trong lối sống, gần gũi với đồng bào, đồng chí...

Ngày 23/9/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 89/SL truy phong cấp tướng cho đồng chí Phùng Chí Kiên. Đây là sắc lệnh phong tướng đầu tiên của Nhà nước ta.Tháng 11/2003, Đảng, Chính phủ ra quyết định công nhận đồng chí Phùng Chí Kiên là nguyên ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I), cán bộ lãnh đạo quân đội cấp tướng, liệt sĩ hy sinh anh dũng trong chiến đấu.

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của Đồng chí đối với cách mạng Việt Nam; qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam học tập, noi theo, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Đề cương tuyên truyền tại đây /Data/files/398-CV-BTGTW%20(TTKNNS%20%C4%91c%20PC%20Ki%C3%AAn).pdf

TTH-KHCN