Tin Khoa học Công nghệ trong nước

Xây dựng Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm Quốc gia về viễn thám

31/05/2020 | 0
Chiều ngày 28/5, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo xây dựng Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia về viễn thám. Tham dự có các thành viên trong Ban soạn thảo từ các Bộ, Văn phòng Chính phủ, các Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp

Triển khai “Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2040” của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo khung Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia về viễn thám “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh”. Theo đó, Chương trình sẽ tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về viễn thám; nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống thu nhận - xử lý dữ liệu viễn thám; nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng liên quan đến khoa học công nghệ và viễn thám; hỗ trợ hợp tác quốc tế, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ viễn thám.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám Quốc gia phát biểu tại cuộc họp

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chương trình, ngày 20/5/2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký phê duyệt Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ giúp việc ban soạn thảo xây dựng Chương trình. Theo kế hoạch, trong tháng 6, Bộ sẽ hoàn thiện hồ sơ Chương trình để gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, cũng như tham vấn chuyên gia.

Dự kiến, sản phẩm của các đề tài ở dạng dữ liệu, báo cáo, chuyên đề giải pháp công nghệ, ấn phẩm công bố trên tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành trong nước và quốc tế. Dự thảo khung chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các mô hình quản lý nhà nước về hoạt động viễn thám ở trung ương và địa phương.

Các phương pháp, quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, phần mềm ứng dụng công nghệ viễn thám trong quan trắc, giám sát tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, tai biến thiên nhiên, quốc phòng an ninh; thành lập, cập nhật cơ sở dữ liệu bản đồ, cơ sở hạ tầng thông tin không gian. Mô hình, thiết bị của vệ tinh viễn thám, hệ thống trạm thu nhận, xử lý dữ liệu viễn thám, trạm điều khiển vệ tinh viễn thám, hệ thống chụp ảnh bề mặt Trái đất có khả năng gắn trên các thiết bị bay không người lái.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban soạn thảo cơ bản nhất trí với các nội dung trong khung Chương trình, đồng thời góp ý, đề xuất làm rõ hơn các các nội dung liên quan đến mục tiêu, nội dung nghiên cứu, sản phẩm chính và chỉ tiêu đánh giá.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, đây là Chương trình quan trọng, có các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ chiến lược mang tính lâu dài. Thứ trưởng chỉ đạo Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện khung Chương trình, đặc biệt cần làm rõ mục tiêu của Chương trình sẽ đưa ra những sản phẩm gì về mặt khoa học công nghệ để phục vụ Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2040. Từ đó, định hướng tập trung nội dung nghiên cứu, định hình sản phẩm của Chương trình.

Thứ trưởng cũng đề nghị đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ viễn thám hiện nay để đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, các lĩnh vực mũi nhọn của Việt Nam có thể cải tạo, nâng cấp công nghệ quốc tế hiện có để đưa vào ứng dụng. Thứ trưởng kỳ vọng Chương trình sẽ đóng góp tích cực, tạo đột phá với kết quả khoa học công nghệ phục vụ tốt cho Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2040.

Khánh Ly

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường