Tin Khoa học Công nghệ trong nước

Xét tặng giải tại Hội đồng giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT lần thứ Nhất

12/09/2020 | 0
Năm 2020, có 4 công trình được đưa ra xét giải tại Hội đồng giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT. Trong đó có 01 công trình Bộ sách khoa học - kỹ thuật (5 đầu sách) phục vụ nghiên cứu khoa học và công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực đo đạc và bản đồ ở Việt Nam (Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ); 03 công trình, cụm công trình nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ gồm: Nghiên cứu lựa chọn mô hình dự báo nước dâng do bão vào dự báo nghiệp vụ tại Việt Nam (Tổng Cục Khí tượng Thủy văn); Nghiên cứu phát triển và ứng dụng tổ hợp công nghệ viễn thám, WebGIS, mô hình không gian GIS phục vụ công tác điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam (Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản); Chế tạo máy từ biển và máy phổ gamma đa kênh đáy biển điều tra tài nguyên - môi trường biển (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam).

Giải thưởng nhằm biểu dương thành tích xuất sắc và tôn vinh các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ đã có những công trình khoa học và công nghệ nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường. Cùng với đó, tạo động lực, khuyến khích các nhà khoa học, các tổ chức trong ngành tài nguyên và môi trường tích cực tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, tạo ra nhiều công trình khoa học và công nghệ có giá trị. Đặc biệt, đưa nhanh kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn quản lý, sản xuất của ngành tài nguyên và môi trường.

Với mục tiêu đó, Bộ TN&MT đã ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ kèm theo Quyết định số 2086/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2018. Đồng thời, phê duyệt Kế hoạch xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ nhất.

Theo Quyết định, Giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ nhất được xét tặng cho các công trình khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT. Đối tượng tham gia Giải thưởng là công trình khoa học và công nghệ của các tác giả đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT ban hành kèm theo Quyết định số 2086/QĐ-BTNMT.

Quy chế nêu rõ, các công trình xét tặng giải thưởng khoa học phải bổ sung được tri thức, tư tưởng mới, có những phát hiện mới, có tác động thay đổi tích cực tới các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ TN&MT.

Đáng chú ý, công trình khoa học phải được ứng dụng trong thực tiễn ít nhất một trong các nội dung: tác động phát triển kinh tế, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả bảo vệ môi trường; tác động phát triển xã hội trong hoạch định chính sách, chiến lược phát triển bền vững ngành tài nguyên và môi trường…; tác động phát triển khoa học thông qua việc hình thành được hướng nghiên cứu mới, ngành khoa học mới hoặc được sử dụng rất hiệu quả cho công tác nghiên cứu và đào tạo đại học, sau đại học.

Năm 2020, có 4 công trình được đưa ra xét giải tại Hội đồng giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT. Trong đó có 01 công trình Bộ sách khoa học - kỹ thuật (5 đầu sách) phục vụ nghiên cứu khoa học và công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực đo đạc và bản đồ ở Việt Nam (Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ); 03 công trình, cụm công trình nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ gồm: Nghiên cứu lựa chọn mô hình dự báo nước dâng do bão vào dự báo nghiệp vụ tại Việt Nam (Tổng Cục Khí tượng Thủy văn); Nghiên cứu phát triển và ứng dụng tổ hợp công nghệ viễn thám, WebGIS, mô hình không gian GIS phục vụ công tác điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam (Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản); Chế tạo máy từ biển và máy phổ gamma đa kênh đáy biển điều tra tài nguyên - môi trường biển (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam).

Nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT được triển khai, trên cơ sở Quy chế xét tặng giải thưởng, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân yêu cầu công tác rà soát, xét tặng phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan; bảo đảm quy trình, thủ tục xét thưởng.

Bài và ảnh Thu Trang – Tuyết Chinh

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường