Tin tức sự kiện

Kết quả họp Tổ thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2022 mã số TNMT.2022.01.35

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bô tài nguyên và Môi trường.

Thông báo kết quả của Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số TNMT.2022.01.33

Theo Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cà phê và tác động của biến đổi khí hậu

Một nghiên cứu hợp tác xem xét các điều kiện khí hậu thay đổi có thể ảnh hưởng như thế nào đến hương vị, hương thơm và chất lượng tổng thể của cà phê

Nghiên cứu chỉ ra các chiến lược tái chế các tấm pin mặt trời

Việc ném các tấm pin mặt trời đã cũ vào bãi chôn lấp có thể sớm trở thành lịch sử rác thải điện tử.

Khí hậu phục hồi nhanh chóng như thế nào?

Nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Mainz cho thấy khí hậu phải mất 20.000 đến 50.000 năm để ổn định sau khi nhiệt độ toàn cầu tăng từ 5 đến 8 độ C cách đây 56 triệu năm.

Tổng số: 409 bản ghi.