Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ mã số TNMT.2017.03.10

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Kiểm định Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Công Thủy.

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ TNMT.2017.05.23 "Nghiên cứu, đánh giá trhực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu"

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Viện Chiến lươc, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì thực hiện, nhiệm vụ "Nghiên cứu, đánh giá trhực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu", mã số TNMT.2017.05.23, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tùng Lâm

Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất áp dụng mô hình tổ chức quản lý nhà nước theo hệ thống ngành dọc đối với một số lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương”. Mã số TNMT.2017.10.04.

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất áp dụng mô hình tổ chức quản lý nhà nước theo hệ thống ngành dọc đối với một số lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương”. Mã số TNMT.2017.10.04. Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Huyền

Phê duyệt các nhiệm vụ thuộc Chương trình TNMT.04/21-25

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Quyết định số 2835/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2021 thuộc Chương trình TNMT.04/21-25

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) lĩnh vực công nghệ thông tin

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng 02 TCVN lĩnh vực công nghệ thông tin, hiện nay, các hồ sơ đã được chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Phê duyệt tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2021 thuộc Chương trình KH&CN TNMT.02/21-25

Ngày 14 tháng 12 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Quyết định số 2834/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc Chương trình TNMT.02/21-25

Hoạt động triển khai đề tài mã số TNMT.2020.04.10

Tổ chức điều tra, thu thập thông tin phục vụ xây dựng bản đồ phát thải các chất gây ô nhiễm không khí phục vụ dự báo và kiểm soát ô nhiễm không khí vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

GIỚI THIỆU KẾT QUẢ CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO TỪ HÀNG KHÔNG SỬ DỤNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV) CỦA ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ

THÔNG TIN CHUNG 1. Mục tiêu chung của đề tài 1- Chế tạo thiết bị đo từ sử dụng được cho máy bay không người lái (UAV); 2- Xây dựng quy trình kỹ thuật đo đạc, xử lý tài liệu phục vụ công tác điều tra cơ bản về địa chất và đánh giá khoáng sản vùng có địa hình phân cắt và các hải đảo Việt Nam. 2. Nhiệm vụ của đề tài 1- Chế tạo thiết bị và phần mềm, gồm có: đầu thu, khối thu thập số liệu.khối GPS và kết nối, khối kết nối với hệ thống điều khiển UAV để truyền số liệu thông qua kênh RF, khối tách...

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TẠI THỰC ĐỊA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thực hiện Quyết định số 2781/QĐ-BTNMT ngày 09/12/2020 về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp bộ “Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ tích nước ngọt trong các tầng chứa nước mặn vùng Đồng bằng Sông Hồng. Thử nghiệm ở tỉnh Hưng Yên; Mã số: TNMT.2017.02.04”.

Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì thực hiện

Ngày 29 tháng 11 năm 2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì thực hiện

Quyết định về việc phê duyệt 06 chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025

Đầu tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 06 quyết định về việc phê duyệt 06 chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025

Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường vinh dự được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng Nhì

Với thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự ngiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 11 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có Quyết định số 281/QĐ-CTN về việc tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội thảo “Xây dựng dự án khoanh định các khu vực nhạy cảm về trượt lở, sạt lở đất đá, lũ bùn đá lãnh thổ Việt Nam”

Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2020 Vụ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo “Xây dựng dự án khoanh định các khu vực nhạy cảm về trượt lở, sạt lở đất đá, lũ bùn đá lãnh thổ Việt Nam” Hội thảo nhằm lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong lĩnh vực Khí tượng Thủy văn và Địa chất về nội dung và cách thức triển khai Dự án trong thời gian tới. Nội dung trao đổi, thảo luận tại Hội thảo tập trung về định nghĩa vùng nhạy cảm và tiêu chí xác đinh vùng nhạy cảm về trượt lở, sạt lở đất đá, lũ bùn đá là gì;...

Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo nội dung dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII để lấy ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên...

Tổng số: 139 bản ghi.