Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.03

Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào 13h30 ngày 19 tháng 03 năm 2021 tại Phòng 1010, nhà A, trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: "Xác lập cơ sở khoa học để đánh giá triển vọng quặng wolfram (sheelit) và khoáng sản đi kèm khối Sông Chảy", mã số TNMT.2017.03.03. - Chủ chì: ThS. Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa...

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.01

- Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào 8h30 ngày 19 tháng 03 năm 2021 tại Phòng 1010, nhà A, trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: "Xác lập cơ sở khoa học xây dựng quy trình lập và maket chú giải bản đồ địa chất tỷ lệ 1:250.000 vùng Tây Bắc Việt Nam", mã số TNMT.2017.03.01. - Chủ chì: ThS. Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng...

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.10

Thực hiện Quyết định số 3029/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào 9h00 ngày 24 tháng 02 năm 2021 tại Phòng 1801, nhà A, trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động của Luật Khoáng sản và đề xuất cơ chế chính sách để thay đổi những bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Khoáng sản năm 2010. mã số nhiệm vụ: TNMT.2017.03.10. Chủ...

Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Cơ sở khoa học của việc quy định cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi khu vực biển”, mã số TNMT.2017.06.09

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì thực hiện, nhiệm vụ "Cơ sở khoa học của việc quy định cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi khu vực biển”, mã số TNMT.2017.06.09. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thanh Huyên

Thông tin nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.03

ổ chức chủ trì nhiệm vụ: Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. La Mai Sơn.

Thông tin nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.01

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Kiểm định Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Mai Trọng Tú.

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ mã số TNMT.2017.03.10

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Kiểm định Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Công Thủy.

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ TNMT.2017.05.23 "Nghiên cứu, đánh giá trhực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu"

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Viện Chiến lươc, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì thực hiện, nhiệm vụ "Nghiên cứu, đánh giá trhực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu", mã số TNMT.2017.05.23, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tùng Lâm

Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất áp dụng mô hình tổ chức quản lý nhà nước theo hệ thống ngành dọc đối với một số lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương”. Mã số TNMT.2017.10.04.

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất áp dụng mô hình tổ chức quản lý nhà nước theo hệ thống ngành dọc đối với một số lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương”. Mã số TNMT.2017.10.04. Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Huyền

Phê duyệt các nhiệm vụ thuộc Chương trình TNMT.04/21-25

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Quyết định số 2835/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2021 thuộc Chương trình TNMT.04/21-25

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) lĩnh vực công nghệ thông tin

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng 02 TCVN lĩnh vực công nghệ thông tin, hiện nay, các hồ sơ đã được chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Phê duyệt tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2021 thuộc Chương trình KH&CN TNMT.02/21-25

Ngày 14 tháng 12 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Quyết định số 2834/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc Chương trình TNMT.02/21-25

Hoạt động triển khai đề tài mã số TNMT.2020.04.10

Tổ chức điều tra, thu thập thông tin phục vụ xây dựng bản đồ phát thải các chất gây ô nhiễm không khí phục vụ dự báo và kiểm soát ô nhiễm không khí vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

GIỚI THIỆU KẾT QUẢ CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO TỪ HÀNG KHÔNG SỬ DỤNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV) CỦA ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ

THÔNG TIN CHUNG 1. Mục tiêu chung của đề tài 1- Chế tạo thiết bị đo từ sử dụng được cho máy bay không người lái (UAV); 2- Xây dựng quy trình kỹ thuật đo đạc, xử lý tài liệu phục vụ công tác điều tra cơ bản về địa chất và đánh giá khoáng sản vùng có địa hình phân cắt và các hải đảo Việt Nam. 2. Nhiệm vụ của đề tài 1- Chế tạo thiết bị và phần mềm, gồm có: đầu thu, khối thu thập số liệu.khối GPS và kết nối, khối kết nối với hệ thống điều khiển UAV để truyền số liệu thông qua kênh RF, khối tách...

Tổng số: 145 bản ghi.