Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ TNMT.2016.04.20 do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì

Thực hiện Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã hoàn thành báo cáo nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ: "Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng mô hình toán kết hợp với GIS, viễn thám tính toán ô nhiễm không khí phù hợp với điều kiện Việt Nam - áp dụng thử nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phụ cận”, mã số TNMT.2016.04.20

Họp lấy ý kiến đối với dự thảo khung chương trình KH&CN cấp Bộ giai đoạn 21-25

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường về dự thảo khung chương trình KH&CN cấp Bộ giai đoạn 21-25

Thông tin nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.05

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp vào 14h00 ngày 27 tháng 8 năm 2020 tại Phòng 1010, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài Nguyên và Môi trường để đánh giá nghiệm thu đề tài: Xác lập cơ sở khoa học để đánh giá triển vọng rubi, saphir trong các thành tạo đá hoa pegmatit khu vực bờ trái Sông Chảy, mã số TNMT.2017.03.05 Chủ chì: ThS. Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.04.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Xác lập các kiểu phân đới quặng vàng - thạch anh - sulfua có triển vọng ẩn sâu vùng Tây bắc Việt Nam, mã số TNMT.2017.03.04 Chủ chì: ThS. Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO - Mã số: TNMT.2017.06.11 - Chủ nhiệm đề tài: TS Dư Văn Toán

Kết quả nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí đánh giá sức khỏe hệ sinh thái biển Việt Nam. Áp dụng nghiên cứu thí điểm cho khu vực Quần đảo Cát Bà. - Mã số: TNMT.2017.06.11 - Chủ nhiệm đề tài: TS Dư Văn Toán - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Bộ TN&MT xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ nhất

Ngày 3/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông báo họp Nghiệm thu đề tài cấp Bộ TNMT.2016.06.07

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán trường động lực khu vực trong vùng sóng đổ phục vụ đánh giá dòng chảy nguy hiểm ven bờ; áp dụng thí điểm cho bãi biển Cửa Lò - Nghệ An Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu biển và hải đảo. Chủ nhiệm: PGS.TS Phùng Đăng Hiếu

Thông tin nghiệm thu đề tài lĩnh vực Biển và Hải đảo TNMT.2016.06.11. Chủ nhiệm ThS Lê Đức Dũng

TNMT.2016.06.11 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám phục vụ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ Cà Mau - Kiên Giang.

Chuyển giao kết quả nghiên cứu Lĩnh vực Biển và Hải đảo năm 2020

Đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám phục vụ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ Cà Mau – Kiên Giang - Mã số: TNMT2016.06.11" đã tiến hành chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho Sở Tài nguyên và Môi trường cho các tỉnh Cà Mau và Kiên Giang.

THÔNG BÁO NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Họp hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định bộ tiêu chí đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt nhằm đề xuất giải pháp điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tài nguyên nước cấp tỉnh, thử nghiệm cho quy hoạch tài nguyên nước của một tỉnh điển hình. Mã số: TNMT.2017.05.19."

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ

1. Tên Đề tài: Xác lập cơ sở khoa học để đánh giá triển vọng rubi, saphir trong thành tạo đá hoa pegmatit khu vực bờ trái sông Chảy”, mã số TNMT.2017.03.05. 2. Mục tiêu của đề tài: Xây dựng mô hình thành tạo mỏ đá quý ruby, saphir kiểu liên quan với đá hoa và pegmatit ở khu vực bờ trái Sông Chảy, phục vụ cho công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá tiềm năng triển vọng khoáng sản đá quý ở Việt Nam. 3. Các nội dung nghiên cứu: - Nội dung 1: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất, bối cảnh địa động...

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ

1. Tên Đề tài: Xác lập các kiểu phân đới quặng vàng - thạch anh - sulfua có triển vọng ẩn sâu vùng Tây Bắc Việt Nam, Mã số: TNMT.2017.03.04. 2. Mục tiêu của đề tài: - Xác lập các kiểu phân đới quặng hóa vàng - thạch anh - sulfua vùng Tây Bắc Việt Nam. - Làm rõ mức độ bóc mòn và khả năng tồn tại các thân quặng vàng - thạch anh - sulfua ẩn sâu trong các khu mỏ có triển vọng vùng Tây Bắc Việt Nam. 3. Các nội dung nghiên cứu: + Nội dung 1: Nghiên cứu tính phân đới của kiểu quặng vàng - thạch anh...

Thông báo nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp Bộ kết thuc năm 2020

Thông báo nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp Bộ TNMT.2017.03.04: Xác lập các kiểu phân đới quặng vàng - thạch anh - sulfua có triển vọng ẩn sâu vùng Tây Bắc Việt Nam.

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH : Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ nhất

Bộ sách tham gia xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ tài nguyên và môi trường lần thứ nhất gồm 05 cuốn được hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ sách này được sử dụng để giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Bên cạnh đó, bộ sách cũng là tài liệu tham khảo chuyên môn bổ ích cho các nhà nghiên cứu, sinh viên trong việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu về trắc địa cao cấp, trắc địa trọng lực

Tổng số: 145 bản ghi.