Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

THÔNG BÁO NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Họp hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định bộ tiêu chí đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt nhằm đề xuất giải pháp điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tài nguyên nước cấp tỉnh, thử nghiệm cho quy hoạch tài nguyên nước của một tỉnh điển hình. Mã số: TNMT.2017.05.19."

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ

1. Tên Đề tài: Xác lập cơ sở khoa học để đánh giá triển vọng rubi, saphir trong thành tạo đá hoa pegmatit khu vực bờ trái sông Chảy”, mã số TNMT.2017.03.05. 2. Mục tiêu của đề tài: Xây dựng mô hình thành tạo mỏ đá quý ruby, saphir kiểu liên quan với đá hoa và pegmatit ở khu vực bờ trái Sông Chảy, phục vụ cho công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá tiềm năng triển vọng khoáng sản đá quý ở Việt Nam. 3. Các nội dung nghiên cứu: - Nội dung 1: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất, bối cảnh địa động...

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ

1. Tên Đề tài: Xác lập các kiểu phân đới quặng vàng - thạch anh - sulfua có triển vọng ẩn sâu vùng Tây Bắc Việt Nam, Mã số: TNMT.2017.03.04. 2. Mục tiêu của đề tài: - Xác lập các kiểu phân đới quặng hóa vàng - thạch anh - sulfua vùng Tây Bắc Việt Nam. - Làm rõ mức độ bóc mòn và khả năng tồn tại các thân quặng vàng - thạch anh - sulfua ẩn sâu trong các khu mỏ có triển vọng vùng Tây Bắc Việt Nam. 3. Các nội dung nghiên cứu: + Nội dung 1: Nghiên cứu tính phân đới của kiểu quặng vàng - thạch anh...

Thông báo nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp Bộ kết thuc năm 2020

Thông báo nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp Bộ TNMT.2017.03.04: Xác lập các kiểu phân đới quặng vàng - thạch anh - sulfua có triển vọng ẩn sâu vùng Tây Bắc Việt Nam.

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH : Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ nhất

Bộ sách tham gia xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ tài nguyên và môi trường lần thứ nhất gồm 05 cuốn được hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ sách này được sử dụng để giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Bên cạnh đó, bộ sách cũng là tài liệu tham khảo chuyên môn bổ ích cho các nhà nghiên cứu, sinh viên trong việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu về trắc địa cao cấp, trắc địa trọng lực

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp trực tuyến lấy ý kiến đối với báo cáo Chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 31 tháng 07 năm 2020, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến lấy ý kiến đối với báo cáo Chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo, Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ; thành viên Tổ soạn thảo xây dựng các Chương trình (Quyết định số 1476/QĐ-BTNMT ngày 6/7/2020 về việc thành lập các Tổ soạn thảo xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH: Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ 1

Tại Việt Nam trước năm 2015, các mô hình dự báo nước dâng do bão chỉ xét đến tác động của gió và khí áp, trên thực tế nước dâng gây bởi sóng chiếm một phần đáng kể trong mực nước dâng tổng cộng trong bão. Chính vì vậy mà công nghệ dự báo nước dâng do bão truyền thống (chỉ xét tới ảnh hưởng của gió, khí áp) thường cho kết quả thiên thấp so với thực tế. Do vậy, việc triển khai nghiên cứu mô hình tích hợp có xét đến tương tác giữa thủy triều, sóng và nước dâng do bão để làm tăng độ chính xác của dự...

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH: Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ 1

Cụm công trình thuộc lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, địa chất đề nghị Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ nhất có tiêu đề “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng tổ hợp công nghệ viễn thám, WebGIS, mô hình không gian GIS phục vụ công tác điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam”. Cụm công trình này đã được tập thể tác giả Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản triển khai thực hiện từ năm 2011 đến năm...

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH: Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ 1

Cụm công trình “Chế tạo máy từ biển và máy phổ gamma đa kênh đáy biển điều tra tài nguyên – môi trường biển”

Thông tin bản quyền tác giả đối với sản phẩm được hình thành từ nhiệm vụ KHCN cấp Bộ: Phần mềm mô phỏng dòng chảy nguy hiểm do sóng Visisurf.

Phần mềm được chứng nhận chủ sở hữu hình thành từ kết quả của Đề tài KHCN cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán trường động lực khu vực trong vùng sóng đổ phục vụ cảnh báo dòng chảy nguy hiểm ven bờ tại các khu vực bãi biển Việt Nam; Áp dụng thí điểm cho bãi biển Cửa Lò – Nghệ An. Chủ nhiệm: PGS.TS Phùng Đăng Hiếu - Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường". Lĩnh vực: Biển và Hải đảo (Đề tài đang thực hiện).

Công bố kết quả nghiên cứu về hiện tượng sụt lún đất tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Ngày 26/5 tại tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Hội nghị trực tuyến công bố thông tin kết quả nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá, giải quyết hiện tượng sụt lún đất tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” và thông tin về hiện tượng sụt lún.

Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2021 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2021 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Biến "tài nguyên số về tài nguyên và môi trường" thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tại Hội thảo khoa học “Chính sách, giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 12/12, tại Hà Nội.

Vụ Khoa học và Công nghệ là đơn vị đầu mối phối hợp triển khai Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-LHHVN ngày 09 tháng 01 năm 2020 thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020- 2025.

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ký kết và ban hành Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-LHHVN ngày 09 tháng 01 năm 2020 thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020- 2025.

Tổng số: 151 bản ghi.