Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp trực tuyến lấy ý kiến đối với báo cáo Chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 31 tháng 07 năm 2020, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến lấy ý kiến đối với báo cáo Chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo, Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ; thành viên Tổ soạn thảo xây dựng các Chương trình (Quyết định số 1476/QĐ-BTNMT ngày 6/7/2020 về việc thành lập các Tổ soạn thảo xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH: Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ 1

Tại Việt Nam trước năm 2015, các mô hình dự báo nước dâng do bão chỉ xét đến tác động của gió và khí áp, trên thực tế nước dâng gây bởi sóng chiếm một phần đáng kể trong mực nước dâng tổng cộng trong bão. Chính vì vậy mà công nghệ dự báo nước dâng do bão truyền thống (chỉ xét tới ảnh hưởng của gió, khí áp) thường cho kết quả thiên thấp so với thực tế. Do vậy, việc triển khai nghiên cứu mô hình tích hợp có xét đến tương tác giữa thủy triều, sóng và nước dâng do bão để làm tăng độ chính xác của dự...

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH: Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ 1

Cụm công trình thuộc lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, địa chất đề nghị Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ nhất có tiêu đề “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng tổ hợp công nghệ viễn thám, WebGIS, mô hình không gian GIS phục vụ công tác điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam”. Cụm công trình này đã được tập thể tác giả Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản triển khai thực hiện từ năm 2011 đến năm...

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH: Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ 1

Cụm công trình “Chế tạo máy từ biển và máy phổ gamma đa kênh đáy biển điều tra tài nguyên – môi trường biển”

Thông tin bản quyền tác giả đối với sản phẩm được hình thành từ nhiệm vụ KHCN cấp Bộ: Phần mềm mô phỏng dòng chảy nguy hiểm do sóng Visisurf.

Phần mềm được chứng nhận chủ sở hữu hình thành từ kết quả của Đề tài KHCN cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán trường động lực khu vực trong vùng sóng đổ phục vụ cảnh báo dòng chảy nguy hiểm ven bờ tại các khu vực bãi biển Việt Nam; Áp dụng thí điểm cho bãi biển Cửa Lò – Nghệ An. Chủ nhiệm: PGS.TS Phùng Đăng Hiếu - Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường". Lĩnh vực: Biển và Hải đảo (Đề tài đang thực hiện).

Công bố kết quả nghiên cứu về hiện tượng sụt lún đất tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Ngày 26/5 tại tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Hội nghị trực tuyến công bố thông tin kết quả nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá, giải quyết hiện tượng sụt lún đất tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” và thông tin về hiện tượng sụt lún.

Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2021 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2021 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Biến "tài nguyên số về tài nguyên và môi trường" thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tại Hội thảo khoa học “Chính sách, giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 12/12, tại Hà Nội.

Vụ Khoa học và Công nghệ là đơn vị đầu mối phối hợp triển khai Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-LHHVN ngày 09 tháng 01 năm 2020 thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020- 2025.

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ký kết và ban hành Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-LHHVN ngày 09 tháng 01 năm 2020 thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020- 2025.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia BĐKH.14/16-20

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác lập phương pháp lượng giá và quy trình kết chuyển các giá trị của tài nguyên và môi trường vào hệ thống hạch toán tài khoản quốc gia mới ở Việt Nam”, Mã số BĐKH.14/16-20; Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh; Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hội thảo khoa học giới thiệu “Kết quả nghiên cứu nổi bật của các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường" - Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2019.

Chiều ngày 17/5, tại Hội trường Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2019” với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Mạng Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN) và hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ”

Ngày 08 tháng 05 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 06/KH-BTNMT về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Mạng Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN) và hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ”.

Hội thảo chuyên đề "Sụt lún đất vùng đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp ứng phó"

Sáng ngày 28 tháng 12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo chuyên đề "Sụt lún đất vùng đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp ứng phó". Hội thảo do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội thảo khoa học: “Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị tại các tổ chức khoa học và công nghệ, các phòng thí nghiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường”

Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học: “Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị tại các tổ chức khoa học và công nghệ, các phòng thí nghiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

Tổng số: 145 bản ghi.