Tin Khoa học Công nghệ quốc tế

Cà phê và tác động của biến đổi khí hậu

Một nghiên cứu hợp tác xem xét các điều kiện khí hậu thay đổi có thể ảnh hưởng như thế nào đến hương vị, hương thơm và chất lượng tổng thể của cà phê

Nghiên cứu chỉ ra các chiến lược tái chế các tấm pin mặt trời

Việc ném các tấm pin mặt trời đã cũ vào bãi chôn lấp có thể sớm trở thành lịch sử rác thải điện tử.

Khí hậu phục hồi nhanh chóng như thế nào?

Nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Mainz cho thấy khí hậu phải mất 20.000 đến 50.000 năm để ổn định sau khi nhiệt độ toàn cầu tăng từ 5 đến 8 độ C cách đây 56 triệu năm.

Tổng số: 197 bản ghi.