Tin Khoa học Công nghệ trong nước

Hệ thống hóa Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về môi trường đang áp dụng ở Việt Nam theo quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là quy định bắt buộc áp dụng mức giới hạn của thông số về chất lượng môi trường, hàm lượng của chất ô nhiễm có trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm, hàng hóa, chất thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường là các văn bản quy phạm pháp luật...

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10

Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Hội nghị năng lượng gió tại Việt Nam và những kết quả đạt được

Lần đầu tiên hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên nền tảng Digital Connect, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo đầu ngành, đại diện chính phủ và chuyên gia quốc tế. Sự kiện mở ra cánh cổng cho năng lượng gió Việt Nam tiếp cận với công nghệ và giải pháp của thế giới.

COP26 và đóng góp của Việt Nam cho mục tiêu toàn cầu

Hội nghị toàn cầu về biến đổi khí hậu (BĐKH) của Liên hợp quốc lần thứ 26 (COP26) được tổ chức từ ngày 31/10 đến 13/11/2021 tại Glasgow, Vương quốc Anh. Tất cả 197 quốc gia tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH đã thông qua Hiệp ước Khí hậu Glasgow (Glasgow climate pact) với nhiều cam kết quan trọng. Theo các nhà quan sát và giới chuyên gia, mặc dù Hiệp ước Khí hậu Glasgow chưa hoàn hảo nhưng đã cho thấy sự nhất trí cao trong việc đạt được các thỏa thuận cùng hành động vì khí hậu toàn...

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ kết thúc năm 2021 lĩnh vực Biển và Hải đảo, mã số TNMT.2018.06.14. Chủ nhiệm: TS Phạm Văn Hiếu

Tên đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá tác động của hoạt động nhận chìm đến môi trường biển và đề xuất các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu”. Mã số: TNMT.2018.06.14.

Nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp Bộ lĩnh vực biển và hải đảo: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất cơ chế bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”.

Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất cơ chế bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”. Mã số: TNMT.2018.06.05.

Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ thướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 1635/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ thướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

Ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030.

Thủ tướng: Đừng để chứng từ thanh toán dày hơn cả công trình nghiên cứu

Ngày 27/5, làm việc với Bộ KH&CN,Thủ tướng yêu cầu sửa đổi các quy định về tài chính cho nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, không để một quy trình mà chứng từ thanh toán dày hơn cả công trình nghiên cứu.

Tổng số: 37 bản ghi.