Tin tức - sự kiện nổi bật
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/2021)
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Kiểm định Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Công Thủy.
Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 27/1/2021.
Ngày 18 tháng 01 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Quyết định số 79/QĐ-BTNMT về việc công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi...
Với thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự ngiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 11 tháng 3 năm...
Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí kiên (18/5/1901-18/5/2021)
Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ mã số TNMT.2017.03.10
Xây dựng kinh tế tuần hoàn trong thập kỷ 2021-2030
Công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020
Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường vinh dự được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng Nhì