Thông tin văn bản

562/QĐ-TTg

31/07/2018
Khoa học cơ bản
Chính phủ
Quyết định của Thủ tướng chính phủ
31/07/2018
31/07/2018
Còn hiệu lực
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam
Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025